Monthly Archives Lipiec 2017

CHARAKTERYSTYKA PALIW PŁYNNYCH CZ. II

Ropę naftową wydobywa się z głębi ziemi. Ropie towarzyszą często: gaz ziemny, asfalt i łupki bitumiczne. Gaz ziemny występuje także w postaci oddzielnych pól gazowych, gdzie nie ma ropy. Łupki bitumiczne są to skały przepojone organiczną substancją palną, zbliżoną bardziej do węgli sapropelowych niż do ropy. Ropa naftowa występuje dość nierównomiernie w różnych częściach świata, sprawiając, że często pustynny, biedny kraj, po odkryciu na jego terenie źródeł ropy, stawał się bardzo ożywiony i bogatszy. Odkryte przed kilku laty źródła ropy na Saharze, jeżeli okażą się dość bogate, mogą zmienić oblicze tej olbrzymiej pustyni.

Read More

Badania nad prototypem odpylnika wirnikowego

Sprawność filtra z tkaniną WT-203 została przebadana w zakładzie doświadczalnym ZMO Krzeszowice i otrzymano wartość średnią ą = 97,4%. Z badań przeprowadzonych przez Zakład Pyłów Przemysłowych można wywnioskować, że do filtrów odpylających najkorzystniejsze są tkaniny wełniane. Uzyskane wyniki odbiegają od wyników pomiarów przeprowadzonych w terenie (bezpośrednio w zakładach). Trudno ustalić zasadniczą przyczynę tej rozbieżności. Można przypuszczać, że jedną z przyczyn jest trudność uzyskania przy sztucznym zapyleniu w laboratorium tych samych warunków pyłowych, co przy zapyleniu rzeczywistym w zakładach produkcyjnych. Pył zmienia swą charakterystykę, nie mówiąc już o wpływie wilgotności przy przenoszeniu go do podajnika. Z podobną trudnością zetknął się Instytut Techniki Cieplnej przy pomiarach sprawności cyklonów,

Read More

BADANIA MIĘDZYNARODOWEGO ROKU GEOFIZYCZNEGO CZ. II

Zjawiska pogody – choć często dają efektowne objawy elektryczne, jak błyskawice, czy optyczne, jak tęcza – spowodowane są przede wszystkim przemianami, jakich w atmosferze ziemskiej i na powierzchni Ziemi doznaje promienista energia Słońca, zmieniająca się w ciepło, w energię ruchu wiatru, energię przemian fazowych wody itp., ażeby w końcu, w postaci promieniowania cieplnego Ziemi, odejść w przestrzeń kosmiczną. Toteż z różnych działów fizyki atmosfery najściślejszy związek z meteorologią ma termodynamika i mechanika atmosfery.

Read More

ALERT ROZPOCZYNA SIĘ NATYCHMIAST CZ. II

Zadania poszczególnych stacji były różne w zależności od rodzaju prowadzonych przez nie obserwacji. Tak na przykład: aerolodzy mieli przeprowadzić sondaże atmosfery w terminach 00, 06, 12, 18 cz. Gr. zamiast jednego sondażu w terminie 00 wykonywanego w zwykłe dni: magnetolodzy mieli włączyć magnetografy z szybkobieżną rejestracją, wizualne obserwacje zórz polarnych miały być prowadzone przez całą noc: sondaż jonosfery winien być prowadzony w odstępach 5-minuto- wych: obserwatorzy tzw. „służby słonecznej” w dni pogodne winni wykonywać cogodzinne fotografie tarczy słonecznej zamiast dwu zdjęć na dobę: należało zwiększyć czułość sejsmografów na stacjach sejsmograficznych, dla dokładniejszej rejestracji mikrosejsmów itd.

Read More