Wiek Galaktyki

Nowsze teorie kosmogoniczne widzą w akcie narodzenia się systemu planetarnego wytłumaczenie tak nagłego i dużego zwolnienia prędkości obrotu wirowego gwiazdy. Po prostu planety, oderwawszy się od gwiazdy, unoszą ze sobą nadmiar jej momentu obrotowego. Np. w przypadku Słońca, jak łatwo obliczyć z danych liczbowych dla układu planetarnego, planety – tworząc się – uniosły ze sobą aż 98% momentu obrotowego Słońca, pozostawiając mu zaledwie 2°/«. Toteż Słońce wiruje dziś z prędkością na równiku zaledwie 2 km/sek.

Zajrzyjmy pod tym kątem widzenia do jakiegoś katalogu widm gwiazdowych. Najkompletniejszy zbiór widm to katalog H. Drapera, Zawiera on opis około 240 tys. widm gwiazd najjaśniejszych, do 9 wielkości gwiazdowej. Wynika z niego, że wśród tych 240 tys. gwiazd zaledwie 33% stanowią olbrzymy o liniach rozmytych, wirujące na równiku z prędkością 300, 200 lub nawet tylko 40 km/sek. Najwidoczniej jeszcze nie posiadają planet. Natomiast 63% gwiazd katalogu to karły typu Słońca o ostrym „profilu” linii widmowych, wirujące na równiku z prędkością zaledwie kilku km/sek. Te porodziły już systemy planetarne. Pozostałe 4% gwiazd to tzw. podkarły o silnie wyostrzonych liniach widma. Zapewne i one są otoczone rzeszą planet.

Katalog Drapera z natury rzeczy odnosi się do gwiazd stosunkowo bliskich, o największej jasności widomej. Gwiazd bardzo odległych, a także bardzo bladych, nie zawiera. Jeżeli teraz założymy, że także dalsze rejony naszej Galaktyki zawierają te same w przybliżeniu odsetki gwiazd: olbrzymich karłowatych i podkarłów, to dochodzimy do wniosku, że w naszym układzie gwiazdowym złożonym ze 150 mld gwiazd, około 100 mld gwiazd posiada systemy planetarne. A więc w rezultacie planet byłoby w Galaktyce znacznie więcej niż gwiazd.

Wiek Galaktyki ocenia się na 6 mld lat. Ponieważ na przykładzie Ziemi widzimy, że dla pełnej ewolucji życia n,a planecie – oczywiście przy obecności warunków ekologicznych – potrzebny jest jej pobyt w ciepłej strefie życia (ekosferze) w ciągu 1 mld lat, przeto nie będziemy zbyt dalecy od prawdy, jeżeli – opierając się na jedności praw fizycznych rządzących ewolucją materii – przypuścimy, że w naszej Galaktyce może być około 100 mld planet z tak zaawansowanym życiem organicznym na powierzchni jak na naszej Ziemi.

Jakie możliwości kryje ta liczba! Nie należy się obawiać, aby astronautom brakło celów wypraw odkrywczych. Do tego jednak potrzebne jest zbudowanie rakiet o niezwykle stężonym energetycznie paliwie, np, tzw. rakiet fotonowych, które napędzane potężnymi strugami fotonów światła mogłyby przebywać .przestrzenie międzygwiazdowe z prędkością niewiele mniejszą od prędkości światła. Nad budową rakiet fotonowych pracują już teoretycy w Niemczech i w ZSRR.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>