Category Technika

Ściany lite w budynkach nisko etażowych

W budownictwie wiejskim i podmiejskim w Polsce chętnie są stosowane lite ściany nośne z mieszanki granulatu na spoiwie cementowym, wapiennym lub gipsowym, ubijanej między deskowaniem przesuwnym. Stwierdzono, że wytrzymałość takiego betonu zależna jest od ciężaru objętościowego granulatu. Normalnie stosuje się mieszanki 1:3 oraz 1:4 objętościowo, tj. na 1 część wapna gaszonego 3 do 4 części granulatu.

Read More

ROZDZIAŁ GAZOWYCH PRODUKTÓW PETROCHEMICZNYCH

Otrzymane wyżej opisanymi metodami gazowe węglowodory olefinowe wymagają rozdzielenia. Dla wielu syntez rozdział ten musi być dokładny. Doprowadzenie do takiego rozdziału umożliwiło dalszy szybki rozwój petrochemii w ostatnich latach. Istnieją w zasadzie trzy sposoby rozdziału: 1) destylacja, 2) absorpcja, 3) adsorpcja.

Read More

Wiek Galaktyki

Nowsze teorie kosmogoniczne widzą w akcie narodzenia się systemu planetarnego wytłumaczenie tak nagłego i dużego zwolnienia prędkości obrotu wirowego gwiazdy. Po prostu planety, oderwawszy się od gwiazdy, unoszą ze sobą nadmiar jej momentu obrotowego. Np. w przypadku Słońca, jak łatwo obliczyć z danych liczbowych dla układu planetarnego, planety – tworząc się – uniosły ze sobą aż 98% momentu obrotowego Słońca, pozostawiając mu zaledwie 2°/«. Toteż Słońce wiruje dziś z prędkością na równiku zaledwie 2 km/sek.

Read More

Wykorzystanie wszelkich rodzajów pyłów bogatych w Fe

Prócz uzysku żelaza wchodzi jeszcze w rachubę wykorzystanie deficytowego manganu zawartego w żużlach martenowskich. Do tego celu należy przewidzieć oddzielne doły dla żużli manganowych, powstających przy produkcji feromanganu w wielkich piecach, jak również dla żużli martenowskich. Żużle te zawierają w wielu przypadkach znaczne ilości manganu i można je z dobrym wynikiem wykorzystać po raz wtóry w procesach wielkopiecowych przez dodanie tych żużli do normalnego wsadu wielkopiecowego.

Read More

ZAGADNIENIE BUDOWNICTWA NA GÓRNYM SLĄSKU CZ. III

Budownictwo na Górnym Śląsku powinno iść ze względu na eksploatację górniczą innymi drogami niż budownictwo na terenach niezagrożonych. Jeżeli konstrukcja budynku wytrzyma odkształcenia terenu ściskające, względnie rozciągające rzędu 5 mm na 1 m oraz nachylenia terenu dochodzące do 8 mm na 1 m, to na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przypuszczać, że przy ostrożnie prowadzonej eksploatacji górniczej nie powinien on w większości wypadków ulec poważniejszym uszkodzeniom. Powinna być zwrócona uwaga na odpowiednie fundamentowanie, a zwłaszcza fundamentowanie na płycie. Natomiast bardzo niekorzystnie odbić się może fundamentowanie na palach, jak również zastosowanie ław fundamentowych słabo ze sobą związanych. Sama konstrukcja ścian odgrywać tu będzie raczej drugorzędną rolę, a ich zarysowanie lub pęknięcie będzie można łatwo naprawić.

Read More

ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY CZ. II

Jednak wszystkie te liczby są, jak już podkreślono, pomiarami wyrywkowymi, orientacyjnymi i w żadnym przypadku nie mogą dawać wyczerpującego obrazu zapylenia naszego największego okręgu przemysłowego, jakim jest Górny Śląsk. W powietrzu wiejskim koncentracja pyłu waha się w granicach 0,1-0,8 mg/m3, w okręgach przemysłowych – w granicach 1,8-5 mg/m3. Należy przy tym podkreślić, że dopuszczalne z punktu widzenia zdrowotnego koncentracje pyłów wynoszą według norm radzieckich (GOST) 10 mg/m3, a dla pyłów o zawartości 50%> wolnej krzemionki – 2 mg/m3. Są to normy obowiązujące w zakładach pracy przy ośmiogodzinnym dniu roboczym, dopuszczalne więc koncentracje w powietrzu zewnętrznym należy przyjmować niższe.

Read More

Zjawisko pochwytywania cząstek przez pole magnetyczne w pułapkę

Na półkuli południowej zaistnieje podobna sytuacja: cząstka, poruszająca się ciągle po linii śrubowej, przybliży się do obszaru podbiegunowego, gdzie bH = 1: tutaj odbije się i rozpocznie ruch ku strefie równikowej.

Read More

Zorza widoczna nad terenem Polski w nocy z 10 na 11 lutego 1958 r.

Można również oszacować względne przesunięcie strumienia w czasie gwałtownych zmian elementów ziemskiego pola magnetycznego. Mnożąc prędkość strumienia przez czas tych zmian, tj. 0,1 min, otrzymamy na względne przesunięcie strumienia około 1,5 promienia ziemskiego.

Read More

Mieszkania na Mokotowie w różnych jakościach

Mieszkania na Mokotowie są różnorodne. Klienci są wymagający, wybierają lokale, które im się spodobają. Dzisiaj mieszkań jest wiele. Klienci wolą lokale nowe, eleganckie, czasami jednak muszą kupować lokale z drugiej ręki, bo one są całkiem dobrej klasy i wysokiej jakości. Warto obejrzeć lokale i określić własne potrzeby...

Read More

Schody dywanowe to ciekawostka

Schody dywanowe są drewniane, mają jakość i na pewno przydadzą się niejednej osobie. Są to schody podwieszane, modne i eleganckie, wyposażone w balustradę. Mogą być brązowe, kremowe, czarne. Takie schody są produkowane przez firmy najwyższej jakości. Takie schody wyglądają niczym dywan spływający w powietrzu. Jakość oraz elegancja takich schodów jest bardzo wysoka...

Read More

PODSŁUCH MIĘDZYGWIAZDOWY CZ. II

W bezludnych górach zachodniej Virginii, w Green Bank, buduje się kosztem 80 min dolarów wielki sterowany radiateleskop, o średnicy 183 m, o wadze 20 tys. t. Ma on być ukończony w 1962 r. Będzie służył do podsłuchów międzygwiezdnych i wysyłki odpowiednio silnych radiosygnałów ku gwiazdom. Nim jednak narzędzie to wejdzie do akcji, tamtejsi pełni zapału radioastronomowie już od 11.IV,1960 r. przystąpili do systematycznego nasłuchu za pomocą teleskopu o średnicy 25 m radio-emisji dwóch gwiazd: e Eridani i T Ceti. Leżą one w sąsiednich gwiazdozbiorach i są dostępne w tym obserwatorium w ciągu 6 godz każdej doby. Sytuacja jest o tyle pomyślna, że nasłuch radiowy może się odbywać także w dzień oraz w czasie niepogody, gdyż blask Słońca nie tłumi radio- fal, a chmury nie stanowią dla nich przeszkody.

Read More