Służby meteorologiczne obecnie

Obecnie służby meteorologiczne istnieją niemal we wszystkich kra jach. Dysponują one rozbudowaną siecią stacji obserwacyjnych różnyc rzędów, olbrzymią siecią łączności, przekazującą co kilka godzin dan o pogodzie na wszystkich stacjach: dysponują biurami prognoz, które na podstawie specjalnych map pogody analizują sytuację atmosferyczną i przewidują pogodę. Do prowadzenia prac naukowych posiadają specjalne instytuty i obserwatoria naukowo-badawcze.

O kosztach i wysiłku włożonym w utrzymanie tego aparatu może świadczyć fakt, że jeden tylko sondaż aerologiczny, taki jakich tylko w Polsce robi się 6 dziennie, kosztuje kilka tysięcy złotych. Wysiłki te opłacają się jednak sowicie. Amerykańscy specjaliści od lotnictwa stwierdzili na przykład, że koszty zainstalowania i eksploatacji sieci stacji aerologicznych w Ameryce Południowej zamortyzowały się w ciągu jednego tylko dnia, a mianowicie: 8.XII.1957 r., kiedy ostrzegając o zbliżającym się pogorszeniu pogody uratowały linie lotnicze od bardzo poważnych strat materialnych.

Służby meteorologiczne wszystkich krajów współpracują ze sobą w ramach tzw. Światowej Organizacji Meteorologicznej. We współpracy tej jednak istnieją luki, które właśnie Rok Geofizyczny miał, częściowo przynajmniej, wypełnić. Postaramy się wyjaśnić na czym polegają te luki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>