Category Technika

PLANETY WOKÓŁ GWIAZD CZ. II

Można wnosić, że oprócz megaplanet istnieją wokół tych gwiazd także planety mniejsze, na których warunki dla życia mogą być nawet korzystniejsze, niż na megaplanetach (np. ciśnienie na dnie atmosfery megaplanet sięgające tysięcy atmosfer może być przeszkodą dla życia).

Read More

Stolarka okienna jako ważny element

Stolarka okienna jest ważnym elementem. Powinna być szczelna, wysokiej jakości, odpowiedniej klasy. Dzisiaj stolarka okienna pozwala znakomicie zadbać o szczeloność okien oraz ciepło w pomieszczeniach. Na pewno warto kupić dobrą stolarkę okienną. Jest to dobrej klasy element, bez którego bynajmniej poradzić sobie nie można...

Read More

PIONIERY I-IV – CIĄG DALSZY

Pionier I w czasie dwudniowego rejsu w przestrzeń pozaziemską nąpotkał tylko jeden meteor. Wskutek defektu w systemie ogrzewniczym {aparatura satelitów pracuje w temperaturze „pokojowej”) temperatura we wnętrzu satelity spadla z +21°C do +2°C, co uniemożliwiło uruchomienie za pomocą impulsów radiowych z Ziemi zapasowego silnika dla !uzyskania przez satelitę maksymalnej prędkości potrzebnej do osiągnięcia pobliża Księżyca.

Read More

PALIWO

Archeolodzy twierdzą, że ogień znany jest ludzkości od zarania jej istnienia, że przodkowie człowieka – sinantropus i neandertalczyk – umieli już posługiwać się ogniem. W epoce kamiennej używał człowiek ognia nie tylko do przygotowania jedzenia, ale i do oświetlenia jaskiń i do obrony przed dzikimi zwierzętami. Tak interpretują uczeni rysunki, znalezione w odkopanych pieczarach. Zanim człowiek nauczył się otrzymywać metale z rud, co miało miejsce około 4000 lat przed naszą erą, niewątpliwie dużo wcześniej używał ognia do wypalania naczyń glinianych, otrzymywania szkła, a więc do czynności technicznych. Również i dziś, pomimo że znamy tyle różnych postaci energii, w wielu gałęziach wytwórczości stosuje się bezpośrednio ogień i trudno byłoby obecnie znaleźć poważniejszą gałąź techniki, pracującą bez użycia paliwa chociażby pośrednio. Gdyby podstawowe problemy techniki sklasyfikować pod względem ich znaczenia i dawności, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że na pierwszym miejscu znalazłby się problem paliwa w technice. Wydaje się, że stosowanie ognia w hutnictwie, koksownictwie i innych gałęziach wytwórczości technicznej nie uda się nigdy całkowicie zastąpić energią w innej postaci.

Read More

PALIWO CZ. II

Posługiwanie się innymi rodzajami paliwa było człowiekowi niepotrzebne aż do czasu rozwoju technicznego, a głównie rozwoju metalurgii żelaza oraz wynalezienia maszyny parowej. Węgiel drzewny stosowany od wieków w hutnictwie żelaza potrzebny był w coraz większych ilościach i spowodował wytrzebienie lasów, naprzód w Anglii, w kraju przodującym wówczas w produkcji żelaza. Wytwarzanie koksu z węgla do celów hutniczych było zjawiskiem przełomowym. Już w XVI w. zgłoszono w Anglii pierwszy patent na otrzymywanie koksu z węgla. Patent ten został udzielony przez dziekana Yorku. Rewolucja przemysłowa pociągnęła za sobą potężny rozwój wydobycia węgla kamiennego. Historię rozwoju światowego przemysłu można łatwo odczytać z wielkości wydobycia węgla kamiennego na świecie (tabl. 1).

Read More

PALIWA BAK1ETOWE

Układy kilku ciał zdolnych reagować szybko ze sobą w komorze silnika z wydzieleniem dużych ilości ciepła i gazów można rozpatrywać jako źródła energii, czyli paliwa. Pod słowem reakcja należy rozumieć nie tylko spalanie, ale dowolną reakcję chemiczną, przebiegającą z wydzielę- niem energii. Paliwa takie, pracujące ze specjalnym utleniaczem, jako drugim komponentem reakcji wydzielającej energią, trzeba traktować jako całość. W praktyce z pojęciem spalania związane są reakcje utleniania głównie tlenem i fluorem. Utlenianie polega na przejściu elektronów z atomu ciała utlenianego do atomu utleniacza. Trzeba pamiętać, że więk- sze ilości energii mogą się wydzielić nie tylko w reakcji utleniania, jak C+02 = C02+94 kcal/mol, czyli 2150 kcal/kg lub CO + 3H2 = HC4 + + H2O 4 46 kcal/mol lub 1440 kcal/kg, ale także w takich reakcjach, gdzie środkiem utleniającym jest wodór. Jest to paradoks, ale z wymiany elektronów wynika, że wodór jest tu istotnie akceptorem elektronu Li + Vs H2 = LiH + 21,6 kcal/mol albo 2730 kcal/kg. Należy przy tym zauważyć, że przy spalaniu prochu w rakietach wydziela się 800-1200 kcal/kg.

Read More

Oleje opałowe

Dla silników szybkobieżnych wystarczą liczby cetanowe 45-50, dla silników średnioobrotowych wystarczy 35, dla wolnoobrotowych – 25. Oleje pochodzenia węglowego posiadają niskie liczby cetanowe i należy je uszlachetniać albo przez dodatek olejów o wysokiej liczbie cetanowej (np. olej z syntezy Fischer-Tropscha), albo przez dodatek małych ilości substancji przyśpieszających spalanie, np. azotan etylowy.

Read More

Okres obiegu Łunnika III dokoła Ziemi

Uczeni radzieccy nadali nazwy tym utworom, które mimo niekorzystnych warunków oświetleniowych zaznaczają się wyraźnie na zdjęciach. Są to dwa niezbyt wielkie „morza”: na północy Morze Moskiewskie (1) z Zatoką Astronautów (2) i na południu widoczne połowicznie Morze Marzenie (8). W centrum tarczy widoczne jest duże pasmo Gór Radzieckich (7) długości około 2000 km. Ponad Górami Radzieckimi widnieje grupa złożona z czterech dużych kraterów, z których najbardziej wy- wysunięty na zachód otrzymał nazwę Joliot-Curie (6). Największy w tej grupie jest krater Łomonosowa (5) o średnicy około 70 km, z centralnym stożkiem pośrodku. Spośród około 30 kraterów bez nazwy najwybitniejszy jest krater Ciołkowskiego (4), położony na zachód od Morza Marzenia. Średnica tego krateru wynosi około 100 km. Pośrodku niego widnieje również centralny stożek. Tyle szczegółów dają pierwsze fotografie zdjęte przez Łunnika III. Dalsze opracowanie zdjęć pozwoliło nanieść na mapę Księżyca nowe kratery. Otrzymały one nazwy: Giordono Bruno, Jules Verne, A. Hertz, Kurczatow, Łobaczewski, Maxwell, Men- delejew, Pasteur, Popow, Curie-Skłodowska i Edison.

Read More

Kamień naturalny do ozdoby i budowania

Kamień naturalny służy do ozdoby oraz budowania. Jego jakość służy klientom i pozwala im cieszyć się najpiękniejszymi domami oraz mieszkaniami. Dzisiaj klienci lubią posiadać eleganckie domy, wyłożone kamiennymi płytkami w środku oraz na zewnątrz. Takie domy są eleganckie, efektowne oraz mają odpowiednią jakość. Można cieszyć się ich jakością oraz wysoką klasą...

Read More

Oczyszczenie atmosfery w Polsce

Próbę koordynacji prac badawczych na odcinku oczyszczania atmosfery w Polsce, a także opracowań syntetycznych w tej dziedzinie, podjęła Komisja dla Spraw Technicznego Oczyszczania Atmosfery Komitetu dla spraw GOP. Komisja ta zainicjowała i sfinansowała również szereg prac badawczych – zarówno podstawowych jak i technologicznych (m. in. na odcinku nowej aparatury do odpylania).

Read More

Płytki marmurowe zdobią domy i mieszkania

Płytki marmurowe są eleganckie, efektowne, mają różne kolory. Ich jakość jest wysoka, walory dekoracyjne również są znaczące. Dzisiaj dobrej klasy płytki marmurowe mają znaczenie dla klientów. Dobre płytki są nieodzowne w niejednym domu i mieszkaniu. Klienci mogą mieć tego rodzaju płytki dla swoich potrzeb. Ich jakość jest ważna...

Read More