Badania nad prototypem odpylnika wirnikowego

Sprawność filtra z tkaniną WT-203 została przebadana w zakładzie doświadczalnym ZMO Krzeszowice i otrzymano wartość średnią ą = 97,4%. Z badań przeprowadzonych przez Zakład Pyłów Przemysłowych można wywnioskować, że do filtrów odpylających najkorzystniejsze są tkaniny wełniane. Uzyskane wyniki odbiegają od wyników pomiarów przeprowadzonych w terenie (bezpośrednio w zakładach). Trudno ustalić zasadniczą przyczynę tej rozbieżności. Można przypuszczać, że jedną z przyczyn jest trudność uzyskania przy sztucznym zapyleniu w laboratorium tych samych warunków pyłowych, co przy zapyleniu rzeczywistym w zakładach produkcyjnych. Pył zmienia swą charakterystykę, nie mówiąc już o wpływie wilgotności przy przenoszeniu go do podajnika. Z podobną trudnością zetknął się Instytut Techniki Cieplnej przy pomiarach sprawności cyklonów,

W Zakładzie Mechaniki Centralnego Instytutu Ochrony Pracy prowadzone są badania nad prototypem odpylnika wirnikowego. Odpylniki tego typu odznaczają się bardzo nieznacznym zapotrzebowaniem energii, pracują bowiem jako wentylatory i dzięki temu są niezmiernie wygodne w zastosowaniu, gdyż nie wymagają dodatkowego miejsca na zainstalowanie. Uzyskanie korzystnej charakterystyki tych odpylników przyczyni się bez wątpienia do rozwiązania wielu trudnych i konkretnych zagadnień związanych z odpylaniem gazów odlotowych w zakładach produkcyjnych.

Instytut Metali Nieżelaznych, niezależnie od Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, skonstruował syrenę ultradźwiękową (prototyp), której przebadanie przewiduje się na stoisku doświadczalnym zaprojektowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Zakładach Cynkowych w Szo pienicach. Warto przy tym zaznaczyć, że problem odpylania dźwiękowego gazów został również umieszczony w planie prac badawczych Instytutu Energetyki. Instytut Metali Nieżelaznych przeprowadził również szereg pomiarów w zakresie odpylania w hutnictwie metali kolorowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>