Destylacja ropy naftowej

Adam Jarzyński ropy w zależności od ciężaru właściwego dwóch frakcji kluczowych. Jedna z tych frakcji obejmuje węglowodory wrzące w granicach temperatury 250-275°C, druga frakcja kluczowa składa się z węglowodorów wrzących powyżej 275°C. Ropy parafinowe dają dobre oleje motorowe i smarowe, ale mniej wartościową benzynę. Ropy mieszane wymagają bardziej złożonej przeróbki.

Podstawowym procesem przeróbki ropy naftowej jest destylacja. Otrzymuje się następujące produkty: 1) benzyna lekka: 2) benzyna ciężka: 3) nafta: 4) lekki olej gazowy: 5) ciężki olej gazowy: 6) ciężka pozostałość lub olej opalowy. Dalsza przeróbka daje różne rodzaje benzyn, jak: samochodową, lotniczą, apteczną, ekstrakcyjną, lakową itp., naftę, oleje do silników Diesla i różne oleje opałowe. Jako paliwo największe znaczenie ma benzyna samochodowa i lotnicza oraz oleje dieslowe. W ostatnich latach nafta oświetleniowa została zastosowana do silników odrzutowych lotniczych. Ażeby benzyna była dobrym paliwem motorowym musi odpowiadać wielu warunkom. Musi miećl wysoką wartość opałową, ażeby jak najwięcej kalorii wywiązywało się z jej spalenia. Benzyny, pochodzące z ropy naftowej mają wartość opałową około 10 tys. kcal/kg.Wartość opałowa mieszanek benzyny z innymi paliwami jest często niższa niż samej benzyny, jednakże są one często stosowane z uwagi na inne zalety.

Drugą ważną cechą benzyny motorowej jest sposób, w jaki spala się ona w silniku. Mieszanka benzyny z powietrzem zostaje w silniku sprężona i następnie zapalona za pomocą iskry elektrycznej. Powstały płomień przesuwa się w cylindrze normalnie z szybkością od 6 do 20 m na sek. Szybkość ta zależy od wielu czynników mechanicznych, a przede wszystkim od składu chemicznego benzyny. Najważniejszym czynnikiem mechanicznym jest stopień sprężenia mieszanki benzynowo-powietrznej przed zapaleniem. Jeżeli wielkość sprężenia przekroczy pewną, charakterystyczną dla każdego paliwa wysokość wówczas zaczynają występować pewne zaburzenia w procesie spalania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>