Etapy pracy maszyny cyfrowej

Kolejne etapy pracy maszyny cyfrowej w systemie jak na rysunku 2 można opisać w następujących punktach:

(1) Pobranie danych z urządzenia pomiarowego systemu radionawi- gacji. Porównanie ich z poprzednio odebranymi. Jeżeli różnice między nimi są dopuszczalne przy danej szybkości samolotu zostają one umieszczone w pamięci maszyny na miejscu starych. W przeciwnym przypadku Digitac odrzuca nowe informacje jako fałszywe.

(2) W oparciu o współrzędne poprzedniego położenia samolotu, które znajdują się w pamięci maszyny oraz pobranych z konwertera wielkości określających szybkość względną lotu i jego kierunek zostaje obliczona droga przebyta wzdłuż każdej współrzędnej odpowiedniego przestrzennego układu odniesienia.

(3) Maszyna rozwiązuje odpowiednie układy równań pozwalające z danych systemu radionawigacyjnego wyliczyć położenie samolotu. Następnie przechodzi do porównania otrzymanych w punkcie (3) wyników z analogicznymi wynikami punktu (2). Jeżeli różnice są powyżej dopuszczalnych, odrzucony zostaje wynik otrzymany na podstawie wyliczeń radionawigacyjnych.

(4) Maszyna sprawdza, czy aktualne położenie samolotu pokrywa się z położeniem celu, jeżeli tak, przechodzi do realizowania punktu (5) przytoczonego postępowania. W przeciwnym przypadku, porównując własne położenie z położeniem celu, oblicza konieczną zmianę kursu i szybkości podróżnej samolotu, które przekazuje na konwerter wyjściowy i przechodzi z powrotem do realizacji zadań punktu (1).

(5) Według odpowiednich wzorów maszyna wylicza dane wyjściowe do bombardowania i wysyła na konwerter wyjściowy instrukcję zrzucania bomb. Następnie przechodzi do wypracowania rozkazów zmiany kursu na nowy cel.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>