Historia meteorologii – ciąg dalszy

Dawnemu astronomowi wystarczał genialny umysł, nieco przyrządów, znajomość dzieła poprzedników i poparcie finansowe jakiegoś magnata: meteorolog potrzebował jeszcze organizacji olbrzymiej sieci obserwatoriów, zaopatrzonych w środki szybkiej łączności, które w ścisłej współpracy ze sobą obserwowałyby stan atmosfery na dużych prze- strzeniach. Organizacja takiej sieci wymagała ogromnych środków materialnych i technicznych, których dostarczyć mogły dopiero rozwinięte technicznie i ekonomicznie cywilizacje XIX stulecia. Tak więc brak lożności zorganizowania odpowiedniej współpracy pomiędzy meteorolo- ami był zasadniczą przyczyną długotrwałego zastoju w meteorologii.

Wynalazkiem, który zrewolucjonizował astronomię, był teleskop, meteorologii podobną rolę odegrał wynalazek na pozór nic wspólnego pogodą nie mający, a był nim telegraf. Podczas wojny krymskiej 1854-1856) silna burza wyrządziła olbrzymie szkody flocie sprzymierzo- ych na Morzu Czarnym. Ówczesny cesarz – Napoleon III – polecił wówczais sławnemu astronomowi Leverrierowi, wsławionemu odkryciem istnienia planety Uran (jedynie na podstawie teoretycznych rozważań nad ruchami Saturna), opracowanie systemu do przewidywania groźnych zjawisk atmosferycznych. Leverrier, po zebraniu pewnej ilości danych z okresu burzy czarnomorskiej, stwierdził, że przewędrowała ona niemal przez całą Europę i na podstawie tych danych naniósł jej szlak na mapę. Postanowiono wówczas użyć telegrafu dla ostrzegania o zbliżających się burzach oraz dla zbierania danych o pogodzie. Pomysł ten z jednej strony umożliwił nawiązanie skoordynowanej i zsynchronizowanej współpracy istniejących obserwatoriów meteorologicznych, z drugiej zaś przekonał rządy wielu państw o celowości wyasygnowania niezbędnych sum na organizację sieci stacji meteorologicznych. Od tej pory nastąpił burzli wy (pomimo pewnych zahamowań) rozwój meteorologii, wzmożon jeszcze w XX w. przez rozwój aeronautyki, która dostarczyła meteoro logii zarówno nowej „klienteli”, jak i nowych środków do badania wyż szych warstw atmosfery.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>