KATALOG SZTUCZNYCH SATELITÓW ZIEMI

W tablicy 4 podajemy zestawienie bliższych danych o sztucznych satelitach Ziemi. Stanowią one uzupełnienie podobnej tablicy w tomie III, str. 208 niniejszego wydawnictwa. Przechodząc do ogólnej charakterystyki dotychczasowych sztucznych satelitów Ziemi można powiedzieć, że uczeni radzieccy celują w miotaniu na orbity stosunkowo znacznych mas (Sputnik III, rys. 1, miał masę 1327 kG), gdy u satelitów amerykańskich rzuca się w oczy poprzestawanie na masach niewielkich, nieraz zupełnie nikłych (Vanguard I – 1,5 kG). Od zasady tej częściowo odstąpiono przy odstrzale satelitów typu Discoverer, u których masa sięga 600-800 kG. Także zespoły instrumentów naukowych w satelitach radzieckich dochodzą do 968 kG (Sputnik III), w satelitach amerykańskich natomiast nie przekraczają 140 kG, jak na przykład Discoverer VII (rys. 5, 6, 7 i 8).

Amerykanie dokonali dotychczas w sumie 33 odstrzałów satelitów, z których 17 było udanych, a 16 nieudanych (7 Yanguardów, 2 Explorery, 4 Discoverery, 1 Beacon, 1 Transit i 1 Midas. Konstruktorzy radzieccy mają za sobą 3 udane odstrzały (Sputnik I, II, III).

Warto jeszcze wspomnieć, że w przemyśle rakietowym USA zatrudnionych jest 600 tys. pracowników. Budżet USA na rok 1960 ma wynieść około 800 min dolarów na badania przestrzeni kosmicznej.

Jakie jeszcze wnioski można wysnuć z tablicy 4? Widać z niej, że główny nacisk kładzie się ostatnio na dokładne zbadanie zagęszczenia promieniowania kosmicznego wokoło Ziemi (Sputnik III, Explorery I-VII).

Drugim kapitalnym problemem, z którym zmagają się obecnie konstruktorzy, jest praktyczne rozwiązanie lądowania pojemnika na Ziemi, który w przyszłości ma być odłączony od statku kosmicznego, powracającego na Ziemię ze szlaków kosmicznych. W pojemniku tym ma znaleźć schronienie załoga ludzka, która pozostawi sam statek na okołoziemskiej orbicie. Zagadnienie to rozpracowują Discoverery I-VIII. Jak dotychczas, wyniki były niezbyt pomyślne: w sześciu przypadkach zasobnik, po kilkunastu okrążeniach Ziemi przez satelitę, odłączył się na rozkaz radiowy z Ziemi. Wyhamowany wstecznie działającym silnikiem spadł na nasz glob, lecz ani razu nie udało się go wyłowić, gdyż jeszcze nie została osiągnięta celność spadku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>