Kruszywo do betonów i zapraw

Jako kruszywo do betonu stosowany bywa granulat, w razie potrzeby zamiast piasku lub w połączeniu z piaskiem. Należy przy tym zwrócić uwagę czy dysponujemy granulatem lekkim (po wysuszeniu 0,4-0,8 kg/1), czy granulatem ciężkim (po wysuszeniu 0,8-1,4 kg/1). Przy zastosowaniu ciężkiego granulatu jako kruszywa do betonu zużycie cementu na 1 m3 betonu jest prawie takie samo jak przy zastosowaniu piasku rzecznego. Lekki granulat natomiast o strukturze gąbczasto-pienistej wymaga większej ilości spoiwa, gdyż jest materiałem silnie nasiąkliwym, a nierówności powierzchni ziaren wskutek porowatości zwiększają znacznie jego powierzchnię zewnętrzną.

Charakterystyczne jest, że przy użyciu lekkiego granulatu jako kruszywa, nawet przy znacznej stosunkowo zawartości cementu, osiąga się zbyt niskie wytrzymałości, 28-dniowe, natomiast z czasem po upływie okresu kilku miesięcy następuje przyrost wytrzymałości, a to wskutek aktywności pobudzonego granulatu.

Z braku innych lekkich kruszyw stosowano granulat lekki do produkcji lekkich betonów, głównie do wyrobu pełnych elementów ściennych, zbrojonych płyt dachowych, pustaków ściennych i stropowych oraz z dobrym wynikiem do murów nośnych w budynkach mieszkalnych wykonywanych między deskowaniem przesuwnym. Produkcja elementów budowlanych obecnie jednak zanika jako mało ekonomiczna, a granulat znajduje raczej zastosowanie do budowy ścian litych oraz do produkcji zapraw ocieplających żużlowo-piaskowych. Prócz tego granulat lekki znajduje zastosowanie do zapraw murarskich i tynkarskich, posiadając prócz innych zalet wymaganą normową zawartość drobnych uziarnień od 0-1 mm w granicach co najmniej 20%, a co najwyżej 70%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>