PRZEMYSŁ HUTNICZY

W przemyśle hutniczym, zwłaszcza w hutnictwie metali nieżelaznych, odpylanie związane jest – jak widać z przytoczonych wyżej tablic – ze znacznymi zyskami gospodarczymi. Rozpatrzmy stan odpylania w hutach polskich.

W hutnictwie metali nieżelaznych ze względu na odrębne frakcje występujących tam pyłów dominującą rolę odgrywają filtry workowe i elektrofiltry. W Zakładach Cynkowych Orzeł Biały zainstalowano dwa elektrofiltry 12-komorowe typu Cottrell (jeden przedwojenny, drugi nowy produkcji krajowej) ze wstępnym odpylaniem w komorze pyłowej i przewodach. Ilość odciąganego pyłu wynosi 0,4 t na dobę i na jeden piec obrotowy (jeden elektrofiltr podłączony jest do 2 pieców). Zapylenie gazu odlotowego za elektrofiltrem wynosi około 0,5 g/Nm3. Sprawność elektrofiltrów wyraża się cyfrą około 96%.

Filtry elektrostatyczne znajdują się również w Zakładach Cynkowych Waryński, gdzie zainstalowane są 2 elektrofiltry 12-komorowe oraz jeden 6-komorowy, również zaopatrzone we wstępne odpylanie. Zapylenie gazów za elektrofiltrem jest tu nieznacznie wyższe niż w hucie Orzeł Biały.

Również i Zakłady Cynkowe Wełnowiec wyposażone są w elektrofiltry. W Zakładach Cynkowych Bolesław wybudowano w latach 1951-53 cztery elektrofiltry 12-komorowe z ręcznym strzepywaniem elektrod i taczkowym wywożeniem zebranych pyłów. Są to elektrofiltry typu Cottrell z francuską aparaturą zasilającą.

W Zakładach Szopienice znajdują się (w prażalni ołowiu) 3 elektrofiltry typu suchego i mokrego: w hucie ołowiu jest w budowie czwarty elektrofiltr typu Möller z elektrodami siatkowymi. Elektrofiltr ten, wykonywany w kraju, dotychczas nie spełnia zupełnie swego zadania, dając zaledwie 60% sprawności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>