PYŁY LOTNE

Stosowany ostatnio system spalania paliw stałych w postaci pyłów w paleniskach komorowych bezrusztowych wprowadza na rynek materiałowy trzy nowe typy surowców odpadowych, tj. pyły lotne, granulat i żużel wtórny. Pyły lotne stanowią ilościowo bardzo poważny odpad silnie obciążający normalny tok pracy zakładów przemysłowych, stanowiąc równocześnie istną plagę dla zakładu oraz okolicy.

Lotny odpad przemysłowy, powstający przy spalaniu zmielonego węgla kamiennego w komorach bezrusztowych, porywany jest do przewodów dymowych silnym prądem powietrza i gazów spalinowych. Grubsze frakcje opadają w kanałach dymowych tworząc tzw. „pyły dymnicowe”, reszta, tj. przeważająca część popiołów, ulatuje w postaci tzw. pyłów lotnych, które chwytane są przez specjalne urządzenia odpylające (elektrofiltry) i gromadzone w pojemnikach zbiorczych. Część ich nie wydzielona ze strumienia gazów spalinowych urządzeniami odpylającymi, ulatnia się w atmosferze pogarszając warunki klimatyczne dla ludności i wegetacji roślin.

Mieszanka pyłów lotnych składa się w przeważającej części z py- lastych cząstek substancji nieorganicznej węgla oraz pewnej ilości cząstek palnych występujących głównie w postaci koksików. Efekty gospodarcze spalania pyłu węglowego w komorach bezrusztowych są bardzo korzystne, gdyż metoda ta umożliwia po przemieleniu węgla spalanie gorszych gatunków, przy całkowitym wykorzystaniu ich kaloryczności.

Przy odpopielaniu stosowane bywają dwie metody: sucha i mokra. Przy suchym odpopielaniu odprowadzone są pyły przeważnie rurociągiem pneumatycznym albo na zwały (przy zastosowaniu zraszania wodą u wylotu rurociągu), albo do silosów w zakładach przeróbki pyłów na tworzywo do produkcji elementów budowlanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>