STRZAŁY DO KSIĘŻYCA I SZTUCZNE FLANETOIDY

Wobec tego, że przestrzeń okołoziemską badają już liczne satelity, krążące po różnych elipsach, nieraz bardzo rozległych (Explorer VI), twórcy astronautyki praktycznej skierowali swe wysiłki w dalsze rejony przestrzeni – ku Księżycowi, Ponieważ Księżyc jest najbliższym ciałem niebieskim, toteż zapewne najprędzej zostanie osiągnięty przez człowieka. W obecnym stadium prób strzały rakiet w kierunku Księżyca mają kolejno spełnić następujące zadania:

– przebadanie przestrzeni na trasie Ziemia-Księżyc i minięcie Księżyca:

– trafienie rakietą w glob księżycowy:

– stworzenie satelity układu Ziemia-Księżyc:

– stworzenie satelity Księżyca.

Trzy pierwsze cele zostały już osiągnięte, czwarty, jako najtrudniejszy, być może doczeka się rychłej już realizacji2. Opiszemy przebieg pierwszych ośmiu prób.

Zagadnienie jest o tyle skomplikowane, że rakieta księżycowa odbywa lot w polu grawitacyjnym trzech ciał: Ziemi, Księżyca i Słońca. Natężenie tych pól zmienia się wraz z odległością od tych ciał. Rakieta w czasie startu z wirującej dokoła osi Ziemi otrzymuje, oprócz napędu pod wpływem zużywanego paliwa, dodatkowe automatyczne pchnięcie w kierunku od zachodu na wschód wzdłuż równoleżnika miejsca startu. Księżyc jest ponadto obiektem ruchomym, który biegnie po swej orbicie z prędkością 1 km/sek. Strzał księżycowy musi być zatem możliwie dokładnie sprecyzowany co do kierunku, momentu startu i – co jest najważniejsze – musi on dać rakiecie pewną zupełnie określoną prędkość maksymalną, od której przede wszystkim zależy końcowy wynik.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>