ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA CZ. II

Elektronowolt jest to energia odpowiadająca przejściu przez ładunek elementarny (elektron) różnicy potencjałów jednego wolta. Energia elektronów stosowanych do otrzymywania promieni rentgenowsich i energia wytwarzanych przez nie kwantów promieni rentgenowskich wyraża się najczęściej w tysiącach elektronowoltów, czyli w kiloelektronowoltach (keV). W lampach rentgenowskich stosuje się najczęściej do przyspieszę- nia elektronów napięcia od tysięcy do setek tysięcy woltów, otrzymuje się więc promienie rentgenowskie o energii kwantów od kilku keV do setek keV. Długość fali tych promieni łatwo obliczyć z wzoru:

Promienie rentgenowskie o energii kwantów od setek eV do dziesiątków keV powstają głównie dzięki pierwszemu z wspomnianych mechanizmów, a twardsze promienie, o energii setek keV, powstają głównie dzięki drugiemu mechanizmowi. Drugi mechanizm pozwala w zasadzie na otrzymywanie promieni elektromagnetycznych, o dowolnie krótkiej fali, należy tylko posłużyć się odpowiednio szybkimi elektronami. Nie macell 220 w Samodzielnej Pracow- ni Radiacyjnej Instytutu Badań Ją- drowych PAN 1 – górna osłona komory przesuwnej: 2 – osłona przełącznika: 3 – komora przesuwna (do wstawiania materiału poddawanego działaniu promieniowania): 4 – głowica: 5 – przycisk: fi – tablica kontrolna: 7 – zdejmowana tylna pokrywa: fi – boczne zdejmowane pokrywy (z obu stron): 9 – płyta stalowa: 10 – podstawa: U – korpus „bomby” wystarczy tu już zwykła lampa rentgenowska i do przyspieszania elektronów należy użyć specjalnych urządzeń zwanych betatronami. Urządzenia te należą do tzw. akceleratorów, czyli przyśpieszaczy cząstek. Betatron pozwala na rozpędzanie elektronów do olbrzymich energii dochodzących do stu milionów eV (milion eV = MeV), a rozpędzone w ten sposób elektrony mogą emitować promienie rentgenowskie o energii kwantów dochodzącej do 100 MeV. Odpowiadałoby to fali o długości 0,0000123Ä. Promienie rentgenowskie o energii kwantów od setek keV w górę fizycznie niczym sie nie różnią od promieni gamma.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>