Monthly Archives Lipiec 2015

TECHNIKA WYTWARZANIA I POMIARU WYSOKICH ClSNIEŃ CZ. II

Na tej zasadzie zbudowana jest amerykańska prasa „tetraedralna”, przedstawiona na rysunku 3a. Prasa tetraedralna ma możliwość ściskania większych ilości materiału niż prasa-kowadło Bridgmana, umożliwia nagrzewanie próbek do wysokich temperatur i ma ułatwione doprowadzenie do próbki przewodów elektrycznych, niezbędnych do prowadzenia pomiarów temperatury, ciśnienia i innych parametrów.

Read More