Coraz większe wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na święcie

Naturalnie, cały ten postęp w technice przerobu tak złożonego surowca, jakim jest ropa naftowa, nie byłby możliwy bez wieloletniej pracy tysięcy uczonych w różnych krajach, którzy dokonali analizy ropy i wyodrębnili grupy węglowodorów bądź poszczególne indywidua. Ich prace przyczyniły się do wprowadzenia do techniki nowych metod rozdziału węglowodorów w takim stopniu, że stało się możliwe sterowanie skomplikowanymi procesami, z jakich składa się chemia związków organicznych.

A w końcu ostatni, najważniejszy powód rozwoju petrochemii. Jest nim coraz większe wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na święcie. Odkrywa się nowe złoża ropy i gazu, a zapasy produktów rosną wraz z odkryciami szybciej, niż wydobycie. Nie grozi więc w najbliższym czasie niebezpieczeństwo wyczerpania się złóż ropnych i gazowych, jest baza surowcowa, która pozwala przy minimalnym wysiłku ludzkim zabezpieczyć rozwój potężnego i stale rozwijającego się przemysłu.

Tak więc, skoro czytelnik zapoznał się z genezą powstania przemysłu petrochemicznego, należałoby bliżej przedstawić podstawowe surowce, produkty petrochemiczne i procesy technologiczne służące do ich otrzymywania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>