Ogólnie o paliwie

Paliwo jest źródłem energii cieplnej, którą zużywa człowiek bezpośrednio albo przetwarza na inną postać energii, np. na mechaniczną, elektryczną lub świetlną. Oprócz paliwa są jeszcze inne źródła energii: siły wodne, grawitacji, energia słońca, ciepło złóż wulkanicznych w postaci pary uchodzącej z ziemi lub gorących źródeł wody, ciepło wód morskich w strefach tropikalnych, siła wiatrów itd. Przede wszystkim zaś energia reakcji jądrowych, tzw. atomowa. Rozważania na temat bliskości i możliwości wykorzystania tych źródeł energii nie wchodzą w zakres niniejszej pracy, jednak omawiając znaczenie paliwa, nie można pominąć jego perspektyw. Wydaje się, że nawet przy najbardziej pomyślnym rozwoju nowej techniki wykorzystania nowych źródeł energii, węgiel i ropa naftowa mają zapewnioną swoją dominującą pozycję na 150-200 lat.

Gdy ilości energii z nowych źródeł osiągną wielkość, która będzie miała światowe znaczenie, to będą one zużywane obok dotychczasowych źródeł paliw, podobnie jak to się stało z ropą naftową, przy nie zmniejszonym wydobyciu węgla kamiennego. Przybywa nam przecież prawie 1 mld t ropy naftowej rocznie, a jednak górnictwo węglowe trwa nadal w natężonej pracy: dawniejsi eksporterzy węgla kamiennego: Niemcy i Anglia stali się importerami węgla, bo im mało swojego na własny użytek. Głód energii będzie zawsze, od kiedy ludzie zaczęli budować maszyny, wykonujące za nich pracę. Postępy automatyzacji procesów wytwórczych będą ten głód zaostrzać.

Interesujące jest, że wzrost produkcji ropy naftowej na świecie jest duży, ale nie tak wielki jak wzrost produkcji energii elektrycznej. Jeżeli przyjmiemy produkcję w roku 1937 za 100, to w roku 1949 ropy naftowej produkowano 165, a energii elektrycznej 191. W roku 1955 różnica jest większa: produkcja ropy wyraża się liczbą 277, a energii elektrycznej 344. Produkcja węgla kamiennego w tych samych latach wyrazi się liczbami 102 i 119. Polska może pochwalić się jeszcze większymi wskaźnikami wzrostu produkcji energii elektrycznej i węgla kamiennego, a mianowicie: dla energii 231 i 494, a dla węgla kamiennego 205 i 261.

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie paliwa tradycyjnego w gospodarce światowej jest nadal dominujące pomimo odkrycia nowych rodzajów paliwa, jest istotnie podstawowym problemem współczesnej techniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>