Pył wraz z zanieczyszczeniami SO2

Pył osadzający się na silnikach elektrycznych jest częstą przyczyną zwarć i przegrzewania się tych silników. Wytrzymałość elektryczna izolatorów maleje na skutek osadzania się na nich pyłów i sadzy, tak że jest to często przyczyną ich przebicia. Stwierdzono, że ilość awarii izolatorów sieci i izolatorów rozdzielni jest bardzo wysoka w pobliżu siłowni wyposażonych w kotły pyłowe, opalane węglem o dużej zawartości popiołu, a pozbawione wysokosprawnych urządzeń odpylających.

Pył wraz z zanieczyszczeniami SO2 jest również przyczyną poważnych szkód w rolnictwie. Jest to spowodowane przede wszystkim zakwaszaniem gleby, co z kolei powoduje zmniejszenie aktywności bakterii wytwarzających azotany oraz niszczenie wapna koniecznego dla rozwoju roślinności. Niezależnie od tego zapylenie powietrza wpływa niekorzystnie na roślinność przez zmniejszenie nasłonecznienia (absorpcja promieni ultrafioletowych), przez zatykanie porów oddechowych liści pyłem oraz przez bezpośrednie niszczenie zieleni kwasem siarkowym zawartym w pyle, który osadza się na liściach. Szkody w rolnictwie wyrządzone przez zanieczyszczone powietrze są trudne do uchwycenia, mogą jednak być bardzo poważne, czego najlepszym przykładem są odszkodowania płacone przez wielkie zakłady metalurgiczne w Trial w Kanadzie, które to odszkodowania przed zainstalowaniem urządzeń odpylających i absorberów SO2 sięgały cyfry 2 min dolarów rocznie.

Obok szkód spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza olbrzymie znaczenie ekonomiczne mają straty związane z wyrzucaniem przez zakłady przemysłowe znacznych ilości pyłu zawierających nieraz bardzo cenne surowce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>