Straty spowodowane zapyleniem w USA

Nie zdołano definitywnie ustalić, jakie składniki pyłu mają najbardziej niekorzystny wpływ na organizm ludzki. W każdym razie stwierdzono, że cząstki bardzo drobne, tj. o średnicy rzędu 0,3-1 mikrona, działają najbardziej szkodliwie na ustrój ludzki, aczkolwiek nie można pominąć szkodliwego wpływu cząstek wielkości 1-10 mikronów.

Obok złych skutków higienicznych olbrzymia ilość zanieczyszczeń atmosferycznych wyrzucanych przez zakłady przemysłowe jest przyczyną znacznych szkód i strat gospodarczych.

Straty spowodowane zapyleniem w USA są szacowane na 1,5 mld dolarów, a Wielkiej Brytanii na 250 min funtów rocznie. Brak jest odpowiednich danych dla Polski, ale można przypuszczać, że są one proporcjonalnie nie mniejsze, lecz raczej większe, jeśli się zważy zacofanie w urządzeniach odpylających, na które np. w Stanach Zjednoczonych wydaje się rocznie od 200-300 min dolarów. Niemniej kilka cyfr szacunkowych dla Polski będzie interesującym przykładem szkód gospodarczych. Straty w gospodarce leśnej w 1957 r. spowodowane zadymieniem ocenia się na ok. 45 000 m3 przyrostu drzewa rocznie, co odpowiada wartości ok. 27 min zł, zaś na ok. 100 min zł szacowane są straty hutnictwa i chemicznego przemysłu na skutek ulatniania się pyłów użytecznych.

Szkodliwy wpływ pyłu jest bardzo różnorodny. Znane jest korozyjne działanie zanieczyszczeń powietrznych. I tak np. w Zagłębiu Ruhry około 8000 ton podkładów kolejowych rocznie było niszczonych przez korozje. Koleje niemieckie przeszły obecnie z tego względu w okręgach przemysłowych z podkładów metalowych na' drewniane. Badania w Anglii wykazały, że roczna strata masy szyn w okręgach przemysłowych wynosiła 0,515 kg/mb., podczas gdy w okolicach o czystym powietrzu (nad morzem) strata ta wynosiła zaledwie 0,09 kg/mb.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>