Zasoby węgla brunatnego w Polsce

Węgle brunatne zawierają na ogół dużo substancji bitumicznych, od 5 do 40%, dzięki temu można z łatwością formować je na brykiety bez użycia masy wiążącej, pod ciśnieniem. W tym celu węgiel rozdrabnia się w dezyntegratorach, przesiewa i suszy do zawartości około 15% wilgoci, a następnie prasuje w stanie ogrzanym pod ciśnieniem około 150 Atm. W stanie pierwotnym używa się go rzadko.

Oszacowanie zasobów węgla brunatnego nie jest łatwe. Występuje on na całej kuli ziemskiej, lecz dokładne zbadanie większości złóż będzie sprawą dalszej przyszłości. Faktem jest, że szacowane wcześniej zasoby ulegają wciąż powiększaniu. Jest to zrozumiałe jeżeli się weźmie pod uwagę, że dla określenia grubości pokładu, obszaru jego występowania i własności węgla, trzeba wykonać bardzo wiele wierceń, zwykle 4000- 8000, które jednocześnie mają dostarczyć materiału do badań geologicznych, wyjaśnić stosunki zalegania warstw nakładowych i spągowych, ich wytrzymałość oraz sposób występowania w nich wody. Jakkolwiek geologowie podają zasoby węgla brunatnego do głębokości 2000 m, obecnie możliwości techniczne wydobycia węgla z tak wielkiej głębokości faktycznie nie istnieją. Węgiel brunatny eksploatuje się obecnie przeważnie sposobem odkrywkowym, do głębokości 200 m, Tylko w tym przypadku węgiel brunatny, jako paliwo o niższej wartości, może konkurować z węglem kamiennym. Stosuje się jednak czasem także i eksploatację podziemną, choć niezbyt głęboko.

Ogólne zasoby węgla brunatnego w Polsce wynoszą około 7 mld t. Są to zasoby prawdopodobne. Na zachodniej granicy Polski znajduje się wielkie złoże węgla brunatnego w Turowie. Kopalnia ta jest teraz w stadium znacznej rozbudowy. Światowe wydobycie węgla brunatnego wykazuje dość duże wahania, choć przewaga Europy jest bardzo wyraźna przez cały czas.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>