KATALOGOWANIE

Zaopatrzenie dużych zakładów produkcyjnych w materiały podstawowe i surowce może stać się skomplikowanym problemem. Weźmy pod uwagę np. fabrykę lamp elektronowych. Wytwarza ona na ogół kilkadziesiąt różnych typów lamp. Produkcja każdej z nich wymaga znacznej ilości materiałów i przygotowanych części wykonywanych bądź w tym samym zakładzie, bądź też sprowadzanych. Zagadnienie zapewnienia takiego zaopatrzenia działu montażowego, aby nie powstawały przestoje, a równocześnie aby nie zajmować zbyt dużej powierzchni magazynów zostało w pełni rozwiązane przez włączenie w system zaopatrzenia maszyny cyfrowej. Podobnie jak w przypadku listy płac cały katalog magazynu zapisany jest na taśmie magnetycznej. Wydanie pewnej partii materiału z magazynu zostaje zapisane w kodzie zewnętrznym maszyny. Maszyna przyjmując taką informację dokonuje analizy stanu magazynu i na wyjściu podaje typy materiałów, którymi należy uzupełnić magazyn, a także termin, w którym uzupełnienie musi nastąpić. We wspomnianym przypadku dotyczącym fabryki lamp elektronowych, problem w zasadzie nie potrzebował jeszcze dla pełnego rozwiązania wprowadzenia automatycznej maszyny cyfrowej. Wskazywał jednak na to, że stopień współzależności kooperacji działów produkcji i różnych zakładów stwarza tu pole do tego typu, zresztą już istniejących, zastosowań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>