PRZEMYSŁ HUTNICZY CZ. III

Nieznaczne natężenie przepływu gazów przez filtr, a co za tym idzie znaczne zapotrzebowanie miejsca, wysokie koszty eksploatacyjne (wymiana i przemywanie worków filtracyjnych) oraz niedopuszczalność wysokiej temperatury gazów przy filtrach workowych (przy piecu szybowym w Szopienicach zlikwidowano odpylnię workową z powodu ustawicznego palenia się worków), skłoniły nasz przemysł metali nieżelaznych do podjęcia prób nad innymi metodami odpylania. Jedną z nich jest odpylanie dźwiękowe, którego próby przeprowadził Centralny Instytut Ochrony Pracy na stoisku półtechnicznym w Zakładach Cynkowych Szopienice: drugą – odpylanie za pomocą zwężki Venturiego. Badania nad przydatnością tej metody znajdują się w pierwszej fazie w hucie w Trzebini, na gazach z pieców konwertorowych miedzi, gdzie dotychczas stosuje się jako odpylniki wieżę płuczącą i filtr koksowy. Nowa ta metoda polega na wykorzystaniu do koagulacji pyłów spadku ciśnienia, powstałego przez gwałtowne zwiększenie szybkości przepływu gazów w zwężce oraz zraszania pyłów wodą doprowadzaną w miejscu największego wzrostu szybkości. Przy zwężce Venturiego w Trzebini zastosowano szybkość przepływu 30 m/sek, niższą od szybkości stosowanej w klasycznych zwężkach Venturiego {80-100 m/sek). Badania nie zostały jeszcze dotychczas poparte żadnymi pomiarami, trudno więc wydać o nich ostateczny sąd: niemniej obserwacje wizualne oraz zwiększenie produkcji kwasu siarkowego jako produktu ubocznego huty pozwalają przypuszczać, że prace dają pozytywne wyniki, co umożliwi zastosowanie tej metody w hutach metali nieżelaznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>