Przeróbka żużla zlewnego i skrzepów metodą powolnego studzenia

Obecna tendencja zagospodarowania żużla w przemyśle hutniczym idzie w trzech kierunkach: 1) przerabianie płynnego żużla na granulat metodą szybkiego studzenia w basenach granulacyjnych: 2) jako tworzywa do produkcji cementu: 3) na użytek budowlany i inny.

Ten kierunek produkcyjny prowadzony jest w hutach im. Lenina, Nowotki, Kościuszko, Bobrek, Pokój, Bieruta, Dzierżyńskiego, Zawiercie, Szczecin, Buczka i Starachowice. Roczna zdolność przerobowa wszystkich hut wynosi w 1959 r. 2.2 min t granulatu.

Przeróbkę żużla zlewnego i skrzepów metodą powolnego studzenia, jako materiału do potrzeb kolejowych, drogowych i kruszywa ciężkiego w budownictwie stosuje się dotychczas w hutach Floriana i Bobrek w rozmiarach około 280 000 ton rocznie. Ponadto na hutach Pokój i Bobrek prowadzi się eksploatację żużla kawałkowego ze zwałów w połączeniu z odzyskiem Fe w rozmiarach 370 tys. t w roku 1959.

Oprócz tego przemysł hutniczy przygotował w 1958 r. urządzenia prowizoryczne do spieniania przy hutach Kościuszko, Pokój, Bieruta oraz Lenina. Łączna zdolność produkcyjna wybudowanych agregatów zastępczych wynosi od 120 tys. t w roku 1959 do 480 tys. t w roku 1961.

Jak widać zatem, perspektywy wykorzystania żużla z produkcji bieżącej należy oceniać raczej optymistycznie, gorzej natomiast, mimo wszystko rysuje się sytuacja zwałów tego typu, choć jest ich znacznie raniej niż hałd węglowych. Ilość ich należy szacować (na terenie GOP) na około 24 min m3, tj. ok. 36 min t. Likwidacja poszczególnych zwałów, związanych zwykle z odpowiednimi hutami, może nastąpić oczywiście dopiero po zapewnieniu sobie zahamowania narastania zwału dzięki całkowitej przeróbce żużla z produkcji bieżącej. Obok pozytywnych wyników wstępnych badań bardzo ważna jest ekonomiczna wartość zamierzonej likwidacji zwału, biorąc przy tym pod uwagę takie korzyści jak uzysk żelaza surowego, zdobycie wolnych terenów, uzyskanie pewnej ilości materiału budowlanego itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>