Biologiczne oddziaływanie

Jedną z najlepiej zbadanych dziedzin, w których promieniowanie znajduje praktyczne zastosowanie, jest jego biologiczne oddziaływanie. Niezwykle reaktywne rodniki wytwarzane przez promieniowanie niszczą skomplikowaną równowagę dynamiczną reakcji katalityczno-rodnikowych stanowiącą istotę procesów życiowych. Oczywiście, aby oddziaływanie tych rodników okazało się dostateczne dla zniszczenia życia, musi oddziałać dostatecznie duża porcja rodników, a co za tym idzie odpowiednio wysoka doza promieniowania musi zostać pochłonięta przez żywą substancję. Z drugiej strony różne tkanki tego samego organizmu w różnej mierze są czułe na promieniowanie. Niszczące życie działanie promieniowania wykorzystane być może w związku z tym na dwa sposoby. Jednym z tych jest niszczenie życia jako takiego, np. zabijanie grzybów, bakterii i innych drobnoustrojów w konserwach, w wodzie do picia, narzędziach lekarskich, opatrunkowch itp. Drugim sposobem wykorzystania promieniowania może być niszczenie pewnych określonych, specjalnie czułych na promieniowanie, tkanek wyższych organizmów. Pierwsze z wspomnia- nych zastosowań jest dziś już całkowicie możliwe do zrealizowania. Zbadano, jakie dawki promieniowania są niezbędne do zakonserwowania produktów żywnościowych. W USA wyprodukowano już dosyć duże partie konserw tą metodą, produkty te nie są jednak jeszcze puszczane na rynek, a służą jako pokarm doświadczalny dla poddawanych badaniom szczurów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>