HYDRATACJA WĘGLOWODOHOW OLEFINOWYCH

Hydratacja jest to reakcja wprowadzenia wody do węglowodoru. Przebiega ona bądź bezpośrednio, bądź pośrednio przy użyciu kwasu siarkowego. Do najważniejszych reakcji tego typu należy proces produkcji alkoholu etylowego (etanolu) z etylenu. Metodą tą, wychodząc z etylenu, wyprodukowano w 1958 r, 80% etanolu w Stanach Zjednoczonych (500 tys. t).

Przebieg procesu jest następujący. W wieży absorpcyjnej reaguje etylen z kwasem siarkowym tworząc kwaśny siarczan etylu, który w następnej kolumnie pod wpływem wody hydrolizuje na alkohol i kwas, który oddziela się w trzeciej kolumnie. Następnie usuwa się z alkoholu zanieczyszczenia, których głównym składnikiem jest eter etylowy. Na rysunku 13 przedstawiono fabrykę syntetycznego etanolu.

Produkcja syntetycznego etanolu rzutuje na gospodarkę rolną i wpłynie na pewno w przyszłości na zmniejszenie ilości gorzelń rolniczych. Na tym przykładzie widać, jak z rozwojem nowych gałęzi przemysłu chemicznego muszą zamierać inne gałęzie przemysłu. Etanol, poza tym, że jest środkiem konsumpcyjnym, jest poważnym surowcem chemicznym m. in. do produkcji butadienu, aldehydu (półproduktu do fabrykacji DDT) oraz służy jako rozpuszczalnik. Hydratacja propylenu prowadzi do alkoholu izopropylowego, izopropanolu.

Najważniejszym produktem, który otrzymuje się m. in. z izopropanolu, jest aceton. Innym surowcem do produkcji acetonu jest acetylen, a ostatnio rozwinęła się jego produkcja z propylenu. Wielkość produkcji acetonu w roku 1956 w Stanach Zjednoczonych wynosiła 250 tys. t z czego 90% pochodziło z odwodnienia izopropanolu. Aceton stosuje się jako rozpuszczalnik do nitro- i acetylocelulozy, żywic i tłuszczów. Używa się go również i przy wyrobie filmów, sztucznej skóry, cementów organicznych. Jako rozpuszczalnik używany jest w przemyśle farmaceutycznym do ekstrakcji substancji fizjologicznie czynnych z gruczołów zwierzęcych. W produkcji acetylenu do celów spawalniczych używa się acetonu do absorpcji acetylenu w butlach pod ciśnieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>