MASZYNY CYFROWE JAKO OGNIWA SYSTEMÓW W PEŁNI AUTOMATYCZNYCH CZ. II

Naszkicowany przyrząd oddawał nieocenione usługi przy przelotach na długich trasach, które nie wymagały częstej zmiany kursu. Dalsze badania nad automatyzacją sterowania samolotem poszły w kierunku uzupełnienia systemu pilota automatycznego urządzeniem, które w zależności od położenia celu powodowałoby odpowiednią zmianą kursu. W wyniku tych prac powstała maszyna Digitac, przeznaczona do kierowania lotem bombowca w czasie bombardowania taktycznego. Zadania rozwiązywane przez tę maszynę są następujące:

– 1) określenie aktualnej pozycji samolotu:

– 2) wypracowanie rozkazów sterujących dalszym lotem samolotu w zależności od danych meteorologicznych, położenia własnego i położenia celu:

– 3) po osiągnięciu celu przeprowadzenie obliczeń niezbędnych do zrzucenia bomb.

Dla określenia położenia samolotu maszyna posługuje się tzw. metodą radionawigacyjną. System radionawigacji opiera się na działaniu trzech stacji naziemnych, które synchronicznie w określonych odstępach czasu wysyłają impulsy wysokiej częstotliwości. Różnice czasowe pomiędzy przyjęciem odpowiednich impulsów z każdej stacji systemu pozwalają, drogą rozwiązania układu trzech równań algebraicznych drugiego stopnia, wyznaczyć położenie przestrzenne samolotu. Niezależnie od metody radionawigacyjnej, ze względu na kontrolę w wyznaczaniu położenia samolotu, a także w przypadku zaistnienia zakłóceń w odbiorze sygnałów z naziemnych stacji radionawigacji, maszyna oblicza położenie samolotu w oparciu o dane pobierane z przyrządów pokładowych samolotu, jak: wysokościomierz, szybkościomierz i znajomość poprzednio ustawionego kursu i położenia. Odbiornik systemu radionawigacyjnego umieszczony na samolocie pozwala na mierzenie różnicy czasów w przychodzeniu sygnałów od poszczególnych stacji z bardzo dużą dokładnością (rzędu 0,2 mikrosekund). Dzięki temu prowadzone z odpowiednią precyzją rachunki pozwalają na wyznaczenie położenia samolotu (poszczególnych współrzędnych) przestrzennych z dokładnością do odcinka równego 0,0001 odległości samolotu od naziemnej stacji systemu radionawigacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>