Olbrzymia zjonizowana chmura w pobliżu Ziemi

Dnia 9 lutego już po ogłoszeniu alertu nr 254, między godz. 21,08 a 23.02 cz. Gr., stwierdzono w pobliżu środka tarczy słonecznej wyjątkowy „rozbłysk” z maksymalnym natężeniem około godz 21.40. W czasie rozbłysku, przypuszczalnie z tego obszaru, został wyrzucony olbrzymi strumień naładowanych cząstek, takich, jak elektrony, protony i jony ?nnych pierwiastków, a nadto jeszcze promieniowanie natury falowej. JCorpuskuły wyrzucone z aktywnych obszarów słonecznych, znajdujących się w pobliżu środka tarczy, mają jak gdyby najlepszy „cel” na Ziemię. Wyrzucone zostają bowiem w kierunku, który w przypadku występowania aktywnych obszarów w środku tarczy słonecznej pokrywa pię z kierunkiem Słońce-Ziemia.

A więc chmura zjonizowanych cząstek, powstała podczas rozbłysku, zaczęła się zbliżać ku Ziemi. Inne przyrządy geofizyczne jednak na razie pie reagowały na to zjawisko i zachowywały się normalnie przez cały dzień 10 lutego.

Pierwszym sygnałem pojawienia się olbrzymiej zjonizowanej chmury w pobliżu Ziemi (w odległości kilku promieni ziemskich) był nagły wzrost (SC) składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego, zarejestrowany na wszystkich stacjach magnetycznych 11 lutego o godz 01.26 cz. Gr.

Wzrost ten był tak szybki, że normalnobieżny1 magnetograf na polsko- -wietnamskiej stacji magnetycznej w Cha-Pa nie zdążył go zarejestrować całkowicie (rys. 2). Natomiast dobrze zarejestrowany został spadek składowej pionowej widoczny na rysunku 2. Ten sam wzrost składowej poziomej został zarejestrowany za pomocą szybkobieżnego2 magnetograf u w obserwatorium na Helu. Szybkość narastania tych impulsów ocenia się na około 0,1 min.

Przyjmując czas pojawienia się rozbłysku (21.08) jako moment startu strumienia ze Słońca – zakładając przy tym, że cząstki strumienia, poruszając się ruchem jednostajnym, znalazły się w pobliżu Ziemi 11 lutego o godz 01.26 – można wyznaczyć prędkość strumienia. Drogę Słońce-Ziemia, równą około 150 min km, przebył on w ciągu około 28 godz, stąd jego prędkość w przybliżeniu wynosi 1500 km/sek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>