PLANETY WOKÓŁ GWIAZD

Gdy już cały system słoneczny zostanie bezpośrednio zbadany, przyjdzie kolej na wyprawy do planet gwiazd sąsiednich. Lecz czy inne 'gwiazdy posiadają planety? Na pytanie to daje astronomia odpowiedź twierdzącą.

Planet wokół gwiazd, nawet najbliższych, nie można bezpośrednio zaobserwować, gdyż blask tych ciał jest miliardy razy słabszy od blasku gwiazd macierzystych i leży grubo poniżej zasięgu współczesnych największych teleskopów. Ponadto odległość kątowa ewentualnych planet od ich gwiazd jest tak znikoma, że – wobec niedoskonałości naszej optyki – blask planet jest tłumiony przez światło odnośnej gwiazdy. Tak więc sprawa ta – o ile idzie o dostrzeżenia optyczne – wygląda beznadziejnie. Natomiast planety te – choć niedostrzegalne – można wykryć drogą okrężną, grawitacyjną, mierząc systematycznie przez lata i to jak najdokładniej położenie na niebie gwiazd sąsiadujących ze Słońcem przy użyciu długoogniskowych teleskopów i specjalnej metody fotograficznej. Rachunkowa interpretacja takich serii bardzo żmudnych pomiarów wykazuje, że około 25% badanych gwiazd opisuje na niebie drobne elipsy w wyniku obiegu wspólnego środka masy: gwiazda-planeta. W tej metodzie, oczywiście, tylko bardzo masywne planety dają o sobie

Masa Jowisza = 0,001 0 znać. Nazwano je megaplanetami. W tablicy 7 podajemy wykaz niektó- rych megaplanet „wyczutych” grawitacyjnie i wykrytych rachunkiem wokół bliskich nam gwiazd. Z tablicy 7 wynika, że planety wykryte za pomocą subtelnych obserwacji astrometrycznych są wszystkie olbrzymie. Ich masy są od 18 do 60 razy większe od masy Jowisza, o którym wiemy, że masa jego jest 2,5 raza większa od sumy mas reszty planet naszego układu. Nie znaczy to jednak, by w otoczeniu badanych gwiazd nie było planet „normalnych”, np. rozmiarów Ziemi. Są one jednak zbyt mało masywne, by swym wpływem grawitacyjnym wywołać dostrzegalny ruch po elipsie gwiazdy macierzystej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>