Pomiary przeprowadzone przez ekipę Biopohutu

Pomiary przeprowadzone wówczas przez ekipę pomiarową Biprohutu wykazały za odpylnikiem pierwszego stopnia zapylenie gazów 100 g/Nm3, a więc wyższe, niż w gazach odlotowych z wielkiego pieca. Da się to wytłumaczyć tylko zupełnie niewłaściwym prowadzeniem odpylania (nie- usuwaniem ze zbiorników pyłu, który był porywany przez przepływające gazy). Przykład ten najdobitniej wskazuje na olbrzymie znaczenie właściwej eksploatacji urządzeń odpylających. Oczyszczenie gazu wielkopiecowego jest konieczne dla dalszego jego wykorzystania do podgrzewania pieców koksowych. Należy przy tym podkreślić, że aczkolwiek nowo budowane zespoły odpylające są przewidywane na pełną ilość gazów wielkopiecowych, to w eksploatacji oczyszcza się tylko tę ilość gazów, którą zużytkowuje się do dalszych celów energetycznych. Pozostałe ilości gazów wypuszczane są bez oczyszczania do atmosfery i zanieczyszczają okolicę. Przyczyna jest ta sama co w energetyce: odpylanie gazów wymaga usuwania pyłów spod urządzeń oczyszczających, co związane jest z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi i trudnościami ruchowymi: natomiast zanieczyszczenie okolicy i zmniejszenie sprawności urządzeń, które nie pracują w warunkach założeniowych, nie jest brane przez zakłady pod uwagę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>