PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY W ŚWIECIE I POLSCE CZ. II

Poza nowymi zakładami, które zamierza się budować bazując na gazach i ropie naftowej, zamierza się poprawić również ekonomię dotychczas uruchomionych zakładów przez przestawienie ich z bazy surowcowej karbochemicznej na petrochemiczną lub mieszaną. Plany produkcyjne w latach 1963 i 1970 przedstawia tablica 4.

Plany te są na nasze warunki odważne i wymagają poważnego wysiłku inwestycyjnego, ale w porównaniu z rozwojem tej gałęzi przemysłu chemicznego w innych krajach są minimalne. Na zakończenie tego przeglądu najważniejszych problemów petrochemicznych jeszcze raz należałoby przedstawić osiągnięcia, jakie w życiu gospodarczym wynikają z rozwoju tej nowej gałęzi przemysłu.

Rozwój petrochemii doprowadza do wybitnego potanienia artykułów masowego spożycia jak tkaniny, materiały budowlane, ogumienie, środki lecznicze oraz wprowadza do wielu gałęzi techniki nowe technologiczne ulepszenia, np. nie tłukące się szkło, materiały izolacyjne o najlepszych własnościach, wyposażenie samochodów, kwasoodporne rury i wykładziny, opakowania. Produkcja petrochemiczna odciąża przemysł spożywczy zwłaszcza na odcinku produkcji tłuszczów i alkoholu etylowego, a pośrednio wpływa na odciążenie rolnictwa, które będzie mogło zrezygnować z dużej powierzchni przeznaczonej na uprawę roślin dla potrzeb przemysłu tekstylnego jak bawełna, len, konopie, na rzecz produkcji paszy lub roślin uprawnych dla celów bezpośredniej konsumpcji. Wpływa również na większe oszczędności w drzewostanie, który jest dotychczas dość rabunkowo eksploatowany na potrzeby budownictwa i przemysłu celulozowego. Jeśli się zważy, że te wszystkie osiągnięcia idą w parze z automatyzacją procesów i w efekcie przyczyniają się do zmniejszenia nakładów ludzkiej pracy dla wyprodukowania dóbr materialnych staje się jasne, że w dobie atomu również petrochemia zajmie poczesne miejsce w życiu gospodarczym całego świata.

Atomistyka wkracza również w dziedziny procesów petrochemicznych. Chemia radiacyjna, nowa gałąź nauki, wprowadza, dzięki użyciu promieniotwórczości do procesów chemicznych jako swego rodzaju katalizatora reakcji, nowe możliwości syntez oraz zmienia własności fizyczne tworzyw sztucznych rozszerzając możliwości ich stosowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>