ULTRAWYSOKIE CIŚNIENIA CZ. II

W ZSRR został powołany do życia Instytut Fizyki Wysokich Ciśnień w Moskwie, prowadzony przez znanego fizyka eksperymentatora profesora L. F. Wiereszczagina. W USA prace nad wysokimi ciśnieniami prowadził od roku 1906 do ostatnich lat pionier w tej dziedzinie prof. Uniwersytetu Harvard w Cambridge, laureat Nagrody Nobla (1946), P.W. Bridgman.

W ostatnich latach ilość tego rodzaju placówek badawczych w USA znacznie wzrosła. W innych krajach istnieją i rozwijają się większe lub mniejsze instytuty i laboratoria, których działalność poświęcona jest tym badaniom.

W niektórych laboratoriach, dzięki skonstruowaniu i wykonaniu specjalnej aparatury, udało się osiągnąć ciśnienie statyczne dochodzące do 200 tys. Atm i utrzymywać to ciśnienie, w połączeniu z temperaturą wynoszącą około 3000°C, przez szereg godzin.

Ze względu na tajność niektórych prac — a między innymi prac związanych z otrzymywaniem sztucznych diamentów i innych sztucznych, bardzo cennych materiałów — brak jest w publikacjach bliższych danych o samej technice eksperymentu. Wiadomo na przykład ogólnie, że dla syntezy diamentów stosowane jest ciśnienie około 100 tys. Atm i temperatura około 2000—3000°C.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>