Zadanie synchronizatora różnicowego

Konieczność prowadzenia wyliczeń położenia z dużą dokładnością jest podstawową przesłanką do użycia maszyny cyfrowej. Jednakże konieczność współpracy takiego urządzenia z pilotem automatycznym stwarza nowe problemy natury technicznej. Jak już wspominaliśmy, urządzenia pilota automatycznego pracują na wielkościach przedstawionych prądami o odpowiednio zmieniającym się napięciu czy natężeniu. Maszyna cyfrowa natomiast liczy na liczbach przedstawianych cyfrowo. Powstaje za- tem konieczność zbudowania urządzenia, które zamieniałoby prądy na odpowiadające im wielkości liczbowe na wejściu do maszyny cyfrowej. Podobnie wypracowane przez maszynę rozkazy dla pilota automatycznego muszą być na wyjściu zamieniane z postaci cyfrowej na odpowiednie przebiegi prądowe. Takie urządzenia noszą nazwę konwerterów i znajdują szerokie zastosowania w systemach, których automatyzacja oparta jest na stosowaniu aparatury cyfrowej. Ponadto należy przewidzieć możliwość powstawania w urządzeniu liczącym sporadycznych pomyłek i możliwie odizolować samolot od ich wpływu. Na rysunku 2 pokazano sposób dołączenia do obwodu sterującego autopilota systemu liczącego Digitae,

Zadanie zaznaczonego na rysunku 2 synchronizatora różnicowego polega na dostosowaniu sygnałów pochodzących z busoli żyroskopowej i maszyny cyfrowej do wejścia pilota automatycznego. Kontrolę poprawności pracy maszyny cyfrowej przeprowadza się na odcinkach lotu stabilnego, tzn. wtedy, gdy kurs samolotu nie powinien ulegać zmianie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>