GENERATORY MECHANICZNE

Wspólną cechą wszystkich urządzeń tego typu jest przemiana energii mechanicznej gazu lub cieczy w energię akustyczną, przy czym możliwe do uzyskania częstości nie przekraczają na ogół kilkudziesięciu kHz. Spośród znanych typów generatorów mechanicznych przedstawimy pokrótce jedynie te, które posiadają dziś istotne znaczenie w praktycznych zasto- sowaniach. Pierwszym historycznie przyrządem tego typu jest generator gazowy, zwany często od nazwiska jego twórcy, generatorem Hartmanna. Zasada jego działania przedstawia się w streszczeniu następująco. Jeżeli przepuścimy przez dyszą strumień gazu, np. powietrza pod ciśnieniem dostatecznie dużym, to w strumieniu tym powstanie periodyczny rozkład ciśnienia o malejącej wraz z odległością amplitudzie (rys. 2). Obszary, w których ciśnienie rośnie od minimum do maksimum, określa się jako tzw, obszary niestabilności. Jeżeli umieścimy w takim obszarze współosiowo tzw. oscylator, utworzony przez cylindryczną wnękę, powstaną silne drgania gazu będące źródłem fal ultradźwiękowych o częstości uwarunkowanej wymiarami oscylatora, odległością otworu oscylatora od dyszy i ciśnieniem wypływu. Rysunek 3 przedstawia jedno z możliwych rozwiązań technicznych generatora gazowego.

Pierwotny generator Hartmanna został z czasem znacznie udoskonalony i dzisiejsze przyrządy tego typu pozwalają już na uzyskanie około 150 W mocy akustycznej i pracować mogą w zakresie częstości od 4 do 60 kHz. Wadą generatora gazowego jest jego niska sprawność wynosząca zaledwie kilka procent, niemniej jednak jest on często wykorzystywany w praktycznych zastosowaniach ze wzglądu na prostotę konstrukcji i łatwość eksploatacji.

Ciekawym przykładem generatora mechanicznego jest skonstruowana w ciągu ostatnich lat przez Bouchera – syrena statyczna, będąca połączeniem kilku generatorów wspomnianego wyżej typu (rys. 4a b). Urządzenia tego rodzaju pozwalają już na uzyskanie znacznie większych mocy i mogą znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>