PRÓBY W TUNELU AERODYNAMICZNYM

Zagadnienie wyznaczenia kształtów aerodynamicznych samolotu może być dość prosto rozwiązane za pomocą serii doświadczeń wykonywanych na modelu w tunelu aerodynamicznym3. Zadawane różne warunki zewnętrzne, jak szybkość powietrza (liczby Macha), gęstość powietrza (liczby Reynoldsa), kąt uderzenia wpływają na zmianę temperatury modelu i sił na niego działających. Wynikiem takiego doświadczenia jest zestawienie, w postaci tablicy, zadawanych warunków zewnętrznych i odpowiadających im warunków obserwowanych na powierzchni i wewnątrz modelu. W najprostszych nawet przypadkach ilość obserwowanych wariantów może być znaczna. Zapisywanie pomiarów każdego wariantu zajmuje równie wiele czasu jak samo wykonanie doświadczenia. Współcześnie budowane tunele aerodynamiczne3 pozwalają z góry na ustalenie kolejnych etapów doświadczeń. Dla przyspieszenia cyklu doświadczeń i opracowania wyników, aparatura sterująca pracą w tunelu oraz przyrządy pomiarowe, badające model, zapisują kolejne stany na taśmie magnetycz- nej. Odtworzenie taśmy na specjalnym konwerterze pozwala zamienić zapisane na niej w sposób ciągły stany przyrządów pomiarowych na proporcjonalne do nich wielkości liczbowe dostosowane już do wprowadzenia do automatycznej maszyny cyfrowej, która wyposażona jest w program tablicujący funkcję zachowania się modelu, tzn. np. temperaturę i wielkość sił działających w zależności od warunków zewnętrznych. Przepustowość systemu współpracy: tunel – konwerter – maszyna cyfrowa jest kilkadziesiąt razy większa od przepustowości tunelu bez dodatkowych wyposażeń.

Wspomnijmy o jeszcze jednym zastosowaniu maszyn cyfrowych w badaniu nowych konstrukcji samolotowych. Szereg budowanych ostatnio eksperymentalnych samolotów musi w zasadzie odbywać pierwszy lot bez udziału człowieka, ze względu na nie zawsze znaczną gwarancję bezpieczeństwa. W celu przeprowadzenia podstawowych badań prototypu w trakcie lotu wyposaża się go w specjalną aparaturę pozwalającą na przesyłanie wyników dokonywanych w powietrzu pomiarów na ziemię. Otrzymywane wyniki są analizowane przez automatyczną maszynę cyfrową, a następnie tablicowane. Przy wyposażeniu maszyny cyfrowej w odpowiedni system konwerterów można zbudować układ sterujący lotem prototypu w zależności od otrzymywanych pomiarów, np. wytrzymałościowych, Praca automatycznej maszyny cyfrowej w takim systemie jest już bardzo skomplikowana, a to głównie na skutek konieczności użycia szeregu konwerterów, zarówno na wyjściu, jak i na wejściu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>