Zapylenie atmosfery – ciąg dalszy

W niektórych miejscowościach przemysłowych występuje silne podrażnienie oczu, spowodowane zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu. Szczególnie jaskrawym przykładem jest Los Angeles, aczkolwiek zjawisko to występuje również i w Nowym Jorku, Chicago, Paryżu, Pittsburgu oraz bardzo często w St. Louis.

Badania wykazały, że przyczyną są zanieczyszczenia spowodowane dymami i gazami spalinowymi, aczkolwiek nie udało się ustalić, który ze składników tych gazów ma decydujący wpływ. Warto jednak przy tym nadmienić, że ostatnie prace wykazały, iż cząstki naładowane elektrycznie wywierają bardzo silny, a zupełnie nie oczekiwany wpływ fizjologiczny na organizm człowieka.

Wielu autorów uważa również, że pył wpływa na zachorowalność na raka. Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach potwierdziły tę hipotezę, zwłaszcza dla pewnych kategorii pyłu.

Należy jeszcze podkreślić duży wpływ zanieczyszczeń w powietrzu na przenikanie słonecznych promieni ultrafioletowych. I tak np. w Berlinie traci się około 14% promieni ultrafioletowych (w sierpniu), a w Londynie wielkość ta dochodzi do 97% w okresie zimowym. W Nowym Jorku zaledwie 60°/» promieni słonecznych dociera do ziemi. Zanieczyszczenie atmosfery wywiera również wpływ na warunki klimatyczne, powodując przede wszystkim wzrost zamglenia. W Paryżu np. ilość mglistych dni potroiła się w ciągu ostatnich 25 lat. Wpływa to bezpośrednio i pośrednio na zdrowie człowieka. Zwiększona nerwowość, zmniejszona wydajność pracy, większa zapadalność na gruźlicę, próchnica zębów spowodowana brakiem promieni ultrafioletowych – oto tylko niektóre objawy spowodowane zanieczyszczeniem atmosfery w miastach okręgów przemysłowych. W Polsce straty promieniowania na Śląsku dochodzą do 30%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>