Zapylenie atmosfery

Zapylenie atmosfery powoduje straty zarówno biologiczne, jak i gospodarcze. Wypadki masowych zachorowań spowodowanych zapyleniem atmosfery występują w okręgach przemysłowych dość często. W dniach 5-9 grudnia 1952 r. gruba warstwa mgły pokryła wyspy brytyjskie. W niektórych miejscowościach mgła była względnie czysta, lecz w ośrodkach przemysłowych, a w szczególności w Londynie, została silnie zanieczyszczona ciałami stałymi, cieczą i gazami wydzielającymi się z palenisk domowych i przemysłowych, tak że przekształciła się w drażniącą mgłę {smog). Wynikiem tego były liczne wypadki zapalenia płuc i oskrzeli, które spowodowały śmierć około 4000 osób, nie licząc poważnych zachorowań nie zakończonych śmiercią. Przytoczony przykład jest bezsprzecznie wyjątkowy ze względu na skutki, ale nie odosobniony. W roku 1950 pod Leodium w Belgii 70 osób zmarło z tych samych przyczyn, a w październiku 1948 r. w Donora (USA) w czasie mgły trwającej 4 dni 20 osób zmarło, a połowa mieszkańców tego przemysłowego miasteczka zachorowała.

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto hipotezę, że główną przyczyną tych zachorowań jest zaatakowanie dróg oddechowych przez kwas siarkowy zaabsorbowany przez cząstki sadzy. Pomiary przeprowadzone w Londynie w czasie katastrofalnej mgły wykazały zawartość SOa w powietrzu 8 cm3/m3, co przy znacznym zapyleniu musiało doprowadzić do katastrofy, gdyż nawet w warunkach bardzo niekorzystnych w miastach wartość ta wynosi normalnie najwyżej 0,42 cm3/m3.

W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym ze względu na korzystniejsze warunki atmosferyczne nie zanotowano tak gwałtownych zachorowań: niemniej należy przypuszczać, że również i tutaj zanieczyszczenia mają wpływ na stan chorobowy ludności. Według Dawidowskiego w rolniczych okolicach Górnego Śląska śmiertelność przed drugą wojną światową wynosiła 25 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w Bobrku wynosiła 50, w Lipinach 75, a w dużych miastach jeszcze więcej. Można przypuszczać, że na widoczną z tych liczb zwiększoną śmiertelność w okręgach miejskich wywierają swój wpływ również i zanieczyszczenia powietrza. Bez wątpienia można też stwierdzić, iż warunki higieniczne na terenie GOP są daleko poniżej dopuszczalnych norm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>