Mieszkania na Mokotowie w różnych jakościach

Mieszkania na Mokotowie są różnorodne. Klienci są wymagający, wybierają lokale, które im się spodobają. Dzisiaj mieszkań jest wiele. Klienci wolą lokale nowe, eleganckie, czasami jednak muszą kupować lokale z drugiej ręki, bo one są całkiem dobrej klasy i wysokiej jakości. Warto obejrzeć lokale i określić własne potrzeby...

Read More

Schody dywanowe to ciekawostka

Schody dywanowe są drewniane, mają jakość i na pewno przydadzą się niejednej osobie. Są to schody podwieszane, modne i eleganckie, wyposażone w balustradę. Mogą być brązowe, kremowe, czarne. Takie schody są produkowane przez firmy najwyższej jakości. Takie schody wyglądają niczym dywan spływający w powietrzu. Jakość oraz elegancja takich schodów jest bardzo wysoka...

Read More

PODSŁUCH MIĘDZYGWIAZDOWY CZ. II

W bezludnych górach zachodniej Virginii, w Green Bank, buduje się kosztem 80 min dolarów wielki sterowany radiateleskop, o średnicy 183 m, o wadze 20 tys. t. Ma on być ukończony w 1962 r. Będzie służył do podsłuchów międzygwiezdnych i wysyłki odpowiednio silnych radiosygnałów ku gwiazdom. Nim jednak narzędzie to wejdzie do akcji, tamtejsi pełni zapału radioastronomowie już od 11.IV,1960 r. przystąpili do systematycznego nasłuchu za pomocą teleskopu o średnicy 25 m radio-emisji dwóch gwiazd: e Eridani i T Ceti. Leżą one w sąsiednich gwiazdozbiorach i są dostępne w tym obserwatorium w ciągu 6 godz każdej doby. Sytuacja jest o tyle pomyślna, że nasłuch radiowy może się odbywać także w dzień oraz w czasie niepogody, gdyż blask Słońca nie tłumi radio- fal, a chmury nie stanowią dla nich przeszkody.

Read More

PLANETY WOKÓŁ GWIAZD CZ. II

Można wnosić, że oprócz megaplanet istnieją wokół tych gwiazd także planety mniejsze, na których warunki dla życia mogą być nawet korzystniejsze, niż na megaplanetach (np. ciśnienie na dnie atmosfery megaplanet sięgające tysięcy atmosfer może być przeszkodą dla życia).

Read More

Stolarka okienna jako ważny element

Stolarka okienna jest ważnym elementem. Powinna być szczelna, wysokiej jakości, odpowiedniej klasy. Dzisiaj stolarka okienna pozwala znakomicie zadbać o szczeloność okien oraz ciepło w pomieszczeniach. Na pewno warto kupić dobrą stolarkę okienną. Jest to dobrej klasy element, bez którego bynajmniej poradzić sobie nie można...

Read More

PIONIERY I-IV – CIĄG DALSZY

Pionier I w czasie dwudniowego rejsu w przestrzeń pozaziemską nąpotkał tylko jeden meteor. Wskutek defektu w systemie ogrzewniczym {aparatura satelitów pracuje w temperaturze „pokojowej”) temperatura we wnętrzu satelity spadla z +21°C do +2°C, co uniemożliwiło uruchomienie za pomocą impulsów radiowych z Ziemi zapasowego silnika dla !uzyskania przez satelitę maksymalnej prędkości potrzebnej do osiągnięcia pobliża Księżyca.

Read More

PALIWO

Archeolodzy twierdzą, że ogień znany jest ludzkości od zarania jej istnienia, że przodkowie człowieka – sinantropus i neandertalczyk – umieli już posługiwać się ogniem. W epoce kamiennej używał człowiek ognia nie tylko do przygotowania jedzenia, ale i do oświetlenia jaskiń i do obrony przed dzikimi zwierzętami. Tak interpretują uczeni rysunki, znalezione w odkopanych pieczarach. Zanim człowiek nauczył się otrzymywać metale z rud, co miało miejsce około 4000 lat przed naszą erą, niewątpliwie dużo wcześniej używał ognia do wypalania naczyń glinianych, otrzymywania szkła, a więc do czynności technicznych. Również i dziś, pomimo że znamy tyle różnych postaci energii, w wielu gałęziach wytwórczości stosuje się bezpośrednio ogień i trudno byłoby obecnie znaleźć poważniejszą gałąź techniki, pracującą bez użycia paliwa chociażby pośrednio. Gdyby podstawowe problemy techniki sklasyfikować pod względem ich znaczenia i dawności, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że na pierwszym miejscu znalazłby się problem paliwa w technice. Wydaje się, że stosowanie ognia w hutnictwie, koksownictwie i innych gałęziach wytwórczości technicznej nie uda się nigdy całkowicie zastąpić energią w innej postaci.

Read More

PALIWO CZ. II

Posługiwanie się innymi rodzajami paliwa było człowiekowi niepotrzebne aż do czasu rozwoju technicznego, a głównie rozwoju metalurgii żelaza oraz wynalezienia maszyny parowej. Węgiel drzewny stosowany od wieków w hutnictwie żelaza potrzebny był w coraz większych ilościach i spowodował wytrzebienie lasów, naprzód w Anglii, w kraju przodującym wówczas w produkcji żelaza. Wytwarzanie koksu z węgla do celów hutniczych było zjawiskiem przełomowym. Już w XVI w. zgłoszono w Anglii pierwszy patent na otrzymywanie koksu z węgla. Patent ten został udzielony przez dziekana Yorku. Rewolucja przemysłowa pociągnęła za sobą potężny rozwój wydobycia węgla kamiennego. Historię rozwoju światowego przemysłu można łatwo odczytać z wielkości wydobycia węgla kamiennego na świecie (tabl. 1).

Read More

PALIWA BAK1ETOWE

Układy kilku ciał zdolnych reagować szybko ze sobą w komorze silnika z wydzieleniem dużych ilości ciepła i gazów można rozpatrywać jako źródła energii, czyli paliwa. Pod słowem reakcja należy rozumieć nie tylko spalanie, ale dowolną reakcję chemiczną, przebiegającą z wydzielę- niem energii. Paliwa takie, pracujące ze specjalnym utleniaczem, jako drugim komponentem reakcji wydzielającej energią, trzeba traktować jako całość. W praktyce z pojęciem spalania związane są reakcje utleniania głównie tlenem i fluorem. Utlenianie polega na przejściu elektronów z atomu ciała utlenianego do atomu utleniacza. Trzeba pamiętać, że więk- sze ilości energii mogą się wydzielić nie tylko w reakcji utleniania, jak C+02 = C02+94 kcal/mol, czyli 2150 kcal/kg lub CO + 3H2 = HC4 + + H2O 4 46 kcal/mol lub 1440 kcal/kg, ale także w takich reakcjach, gdzie środkiem utleniającym jest wodór. Jest to paradoks, ale z wymiany elektronów wynika, że wodór jest tu istotnie akceptorem elektronu Li + Vs H2 = LiH + 21,6 kcal/mol albo 2730 kcal/kg. Należy przy tym zauważyć, że przy spalaniu prochu w rakietach wydziela się 800-1200 kcal/kg.

Read More

PALIWA BAK1ETOWE CZ. II

W silnikach rakietowych najlepiej nadają się paliwa wydzielające energię powyżej 1000-1200 kcal/kg. Rozpatruje się także zastosowanie energii rozpadu związków endoter- micznych. Np. dla utworzenia 1 mola acetylenu z pierwiastków C i H trzeba dodać energii 54,9 kcal. Przy rozpadzie tego związku odzyskuje się oczywiście taką samą ilość energii: CHCH 2C + H, + 54,9 kcal/mol albo 2110 kcal/kg. Podobnie rozkłada się inny związek, pochodzący od acetylenu, dwuwinyloacetylen: y 6C + 3H, -r 76 kcal/mol (980 kcal/kg) CH, = CH-C=C-CH = CHj, P/jCH 41/2C -f 1250 kcal/kg.

Read More

Oleje opałowe

Dla silników szybkobieżnych wystarczą liczby cetanowe 45-50, dla silników średnioobrotowych wystarczy 35, dla wolnoobrotowych – 25. Oleje pochodzenia węglowego posiadają niskie liczby cetanowe i należy je uszlachetniać albo przez dodatek olejów o wysokiej liczbie cetanowej (np. olej z syntezy Fischer-Tropscha), albo przez dodatek małych ilości substancji przyśpieszających spalanie, np. azotan etylowy.

Read More